a
M

SKLEP

SKLEP

Badania w poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni

16.02.2021

Jako ludzie nowocześni często zaniedbujemy rolę zmysłów w odbieraniu przestrzeni i obiektów. Lekceważąc atawistyczną potrzebę dotyku, tracimy zdolność do budowania relacji społecznych i zachowania zdrowia psychicznego. Moim celem jest stworzenie rozwiązań projektowych, które uwzględnią największy możliwy komfort użytkowników. Harmonizując wszystkie bodźce zmysłowe, za pomocą których odbieramy otaczający nas świat, możemy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni ziemskiej oraz kosmicznej.

USER GUIDE 04/12/2018 — współpracowałam przy tworzeniu wytycznych do przebywania w izolacji dla Europejskiego Centrum Astronautów (EAC) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

ESTEC 12/10/2018 — przeprowadziłam wykład i współprowadziłam warsztaty w — Europejskim Centrum Badań i Technologii Kosmicznych (ESTEC) dotyczące życia w habitatach i ich projektowania.

HABITAT LUNARES, EKSPERYMENT UN/SAFE — w trakcie 9. Misji L.E.A.R.N., będącej symulacją życia na Księżycu, przeprowadziłam czteroczęściowy eksperyment UN/SAFE dotyczący budowania poczucia bezpieczeństwa w izolacji za pomocą̨ jogi, medytacji, technik oddechowych, aromaterapii oraz odpowiedniego oświetlenia. Przeprowadziłam także audyt designu habitatu, tak aby w przyszłości jeszcze lepiej dostosować́ go do potrzeb użytkowników, zapewniając im najwyższy możliwy komfort życia.


SKINSSU — SKIN (ang. skóra) + TISSU (fr. tkanina, tkanka). W ramach projektu SKINSSU przeprowadziłam research w celu znalezienia tkaniny, której można nadać́ zmysłowe cechy ludzkiej skóry (ciepło, miękkość́, odpowiednia temperatura, reakcja na nacisk). Pomysł odnosił się do pierwotnej potrzeby bliskości.

FLORA COSMONAUTICA — projekt dotykał problemu wilgotności i jakości powietrza w przestrzeni kosmicznej, jej wszechobecnej sterylizacji i unifikacji oraz ludzkiej tęsknoty za naturą. W skład projektu wchodził nawilżacz powietrza, który poza swoją podstawową funkcją emitował także terapeutyczne światło i rozprzestrzeniał dwa zapachy do aromaterapii, odnoszące się̨ zarówno do tęsknoty za naturą (FLORA) w trakcie podróży kosmicznych, jak i tęsknoty za kosmosem w trakcie pobytu na Ziemi (COSMONAUTICA).