dr Joanna Jurga

Projektantka przestrzeni, Badaczka, Wykładowczyni

W centrum moich zainteresowań i działań jest relacja człowieka z przestrzenią i obiektami. Doradzam i uczę, jak tworzyć design, który poprawia komfort życia, efektywność i dobrostan psychiczny. Specjalizuję się w rozwiązaniach wspierających poczucie bezpieczeństwa oraz projektowaniu przestrzeni do życia w izolacji.

Praktykuję i propaguję ideę neuroarchitektury i designu synestetycznego – a więc takiego, który oddziałuje na wszystkie zmysły oraz spekulatywnego, czyli opartego na tworzeniu rozwiązań dla przyszłości.

Łączę wiedzę o biologii człowieka z rozwiązaniami architektonicznymi, które najlepiej wspierają potrzeby i funkcje organizmu. Wyznaję zasadę, że dobrze zaprojektowana przestrzeń to taka, która pozwala komfortowo realizować przypisane jej zadania.

Eksploruję relację człowieka z przestrzenią w radykalnie zmieniających się czasach i okolicznościach zewnętrznych.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY >