S02E11 #BEZPIECZNIK Czy sztuczna inteligencja zaprojektuje nam domy?_

Cześć,

Rozmowa z Olgą Sztubą otwiera dwuodcinkowy cykl o sztucznej inteligencji. Olga tłumaczy nam, gdzie Z projektantką Justyną Puchalską rozmawiam o szóstym zmyśle w tworzeniu przestrzeni. Wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jakim stopniu sztuczna inteligencja zastąpi architektów, czy będzie wyposażona w empatię, i czy jej rozumienie ludzkich potrzeb odkryje przed nami nowe jakości. Rozważamy także możliwość współistnienia z „czującymi” przestrzeniami i tego, że AI będzie rzeczywiście działać w naszym interesie.

Menu wiedzy od Justyny:

wychodząc z filozofii architektury:

  • The Architecture of Happiness by Alain De Botton
  • The Poetics of Space by Gaston Bachelard
  • Healing Spaces: The Science of Place and Well-being

następnie neuroscience and wellbeing:

  • Healing Spaces: Designing Physical Environments to Optimize Health, Wellbeing and Performance by Altaf Engineer Esther M Sternberg Aletheia Ida
  • Mind in Architecture: Neuroscience, Embodiment, and the Future of Design (MIT Press, 2015) S. Robinson, J. Pallasmaa
  • Welcome to your world. How the built environment shapes our lives by Sarah Williams Goldhagen

przekrojowy przegląd AI pod kątem filozofii, technologii, świadomości: