HABITAT LUNARES

HABITAT LUNARES_

GDZIE: Piła, Hangar 11
PRZEZNACZENIE: Przestrzeń ekstremalno-badawcza
WSPÓŁPRACA: SPACE IS MORE
CZAS: Od 2018

ZESPÓŁ PROJEKTOWY HABITATU:
firma Space is More: Leszek Orzechowski i Agata Mintus
Koncepcja, określenie potrzeb i propozycja zmian: Joanna Jurga

OPIS:

We wrześniu 2018 r. byłam komandorką analogowej misji kosmicznej na terenie Habitatu LunAres, czyli izolowanego siedliska astronautów, odwzorowującego 1:1 siedzibę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Baza Badawcza LunAres to ufundowana na terenie Piły specjalistyczna placówka do symulacji załogowych misji kosmicznych na Księżycu i Marsie. We wrześniu 2018 r. odbyła się  9. Misja L.E.A.R.N., w trakcie której przeprowadziłam audyt Habitatu, pełniąc funkcję komandorki załogi

W kwietniu 2019 r. została powołana Misja Kontrolna, w skład której wchodził współwłaściciel Habitatu, architekt Leszek Orzechowski oraz psycholog Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Thomas Van Caelenberg. Wspólnie opracowaliśmy nowy układ bazy. Zmiany w designie Habitatu zostały wdrożone zgodnie z zaleceniami audytu i sfinalizowane w 2021 roku.

Obejrzyj krótki materiał wideo, aby dowiedzieć się, jakie obowiązki miałam jako komandorka analogowej misji kosmicznej i z jakimi wyzwaniami wiąże się pobyt w izolacji, nie tylko na pokładzie Habitatu:

Jeszcze więcej specjalistycznej wiedzy na temat projektowania i optymalizacji przestrzeni Habitatu znajdziesz w poniższym artykule:

Design of hygiene module using closed grey water cycle for LunAres Research Station — main assumptions and applications / Projekt modułu higienicznego wykorzystującego zamknięty obieg wody szarej dla Stacji Badawczej LunAres — główne założenia i zastosowania (A.S. Mintus, L. Orzechowski, N. Ćwilichowska, J. Jurga

Tekst ten podsumowuje prace nad dostosowywaniem obiektu LunAres do zasad zrównoważonego rozwoju, przedstawiając rozwiązanie w postaci nowoczesnego modułu higienicznego, opartego na systemie gromadzenia, oczyszczania i ponownego wykorzystywania wody szarej.

ARTYKUŁ >

Na przykładzie swojego doświadczenia w Habitacie LunAres, przedstawiłam możliwy scenariusz życia codziennego na planecie Ziemia i… poza nią

To jeden z częstych tematów, które poruszam podczas biznesowych wystąpień. Prawie wszyscy, chcemy wiedzieć jakie kluczowe wyzwania czekają człowieka w przyszłości. 

Odpowiedzi usłyszysz w moim wystąpieniu: