Home   /   Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś / łaś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. My też traktujemy ją poważnie, dlatego wraz z naszymi IT specami opisaliśmy dla Ciebie zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie joannajurga.com

Administratorem strony jest Studio I.D.I. Michał Maciątek. Ul. Nowogrodzka 46/1, 00-695 Warszawa. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz na michal@madesignlab.pl

 1. Wykonując aktywności na stronie (zapis na warsztaty, zakupy) przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki
  spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
 4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu
  społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook,
  Instagram, YouTube, Google+.
 5. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu Spotify. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Spotify AB. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo/audio
 6. Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie zasad administrowania danymi, ciasteczkami i ustawieniami prywatności.

 

Dane osobowe i uprawnienia

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Studio I.D.I. Michał Maciątek. Ul. Nowogrodzka 46/1, 00-695 Warszawa.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Odwołania

Jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane posiadamy i w jakim celu się je przetwarza. W każdym momencie możesz skorzystać z podanego adresu e-mail, aby wypisać się z newslettera lub usunąć swoje dane. Adres – michal@madesignlab.pl

 

Bezpieczeństwo

Dane osobowe, które pozostawiasz na tej stronie, mają zapewnione bezpieczeństwo, są gromadzone z zachowaniem należytej staranności i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

 1. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
 2. Osoby i firmy, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych: Switch Marketing, Smardzewska 8d/14 04-742 Warszawa.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt.

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie przekazujesz nam swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji  korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i jest usuwana w pewnych odstępach czasu

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z
naszej strony.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu kontaktu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Cookies podmiotów trzecich odnoszą się zwłaszcza do cookies wykorzystywanych przez Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Narzędzia społecznościowe, wideo, audio.

Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie, i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.