WAW-JER

This series of photographs shows the street art of the two cities with checkered past. The cities divided in theory, but historically – very similar. Capitals of two countries aspiring to modernity, where young people and their lifestyle are an alternative and hope for change.

This black and white photograph is a documentation of generations’ symbols , not the latitude. It shows that despite the huge distance dividing us, we have a similar ways of expressing our thoughts,  approach to power system or to life itself.

May/June 2012

12 photographs – printed on QSB 60x120cm.

WAW-JER

To cykl fotografii ukazujący street art dwóch miast z burzliwą przeszłością. Miast, które teoretycznie dużo dzieli, lecz historycznie znacznie więcej łączy. Stolice dwóch państw pretendujące do nowoczesności, gdzie młodzi ludzie i ich styl bycia są alternatywą i nadzieją na zmiany.

Ta czarno biała fotografia jest dokumentacją symboli charakterystycznych dla pokolenia, a nie szerokości geograficznej. Pokazuje, że mimo dzielących nas ogromnych odległości kilku tysięcy kilometrów, mamy podobny sposób wyrażania myśli, podejście do władzy, systemu czy życia jako takiego.

maj/czerwiec 2010

12 zdjęć – wydruk na płycie QSB wym.60x120cm

EXHIBITIONS/WYSTAWY :

2012 | PL Warszawa BYOB Fort Sokolnickiego
2011 | PL Kieleckie Centrum Kultury Festival Firmament
2011 | PL Kielce Baza Zbożowa
2011 | PL Warszawa ReSet Design Point

Search