Thos

These urns are made of concrete topped by a metal lid, it’s clean minimalism and maximum ele-gance. The form of the urn refers to the brutalist, architectural style formed in the late 40s of the twentieth century, which gave the concrete a whole new meaning, elevating it to the architectural pedestal. Brutalist name derives from the French word „brut”, meaning „raw”, and used earlier by Le Corbusier as a term for the materials. Thos means concrete in Hindi language, and it is a monumental product for lovers of original solutions. It’s a big assumption merged into a small object that both the proportions and quality materials is the finished product.

THOS
To urny wykonane z betonu zwieńczone metalowym czepcem, to czysty mini-malizm i maksymalna elegancja. Urna swoją formą nawiązuje do Brutalizmu, stylu w architekturze powstałego pod koniec lat 40 XX wieku który nadał beto-nowi zupełnie nowe znaczenie, wynosząc go na architektoniczny piedestał. Nazwa Brutalizm wywodzi się z francuskiego określenia brut, oznaczającego surowy i stosowanego wcześniej przez Le Corbusiera w odniesieniu do mate-riałów. Thos czyli beton w języku Hindi to monumentalny produkt dla miłośników niebanalnych rozwiązań. To wielkie założenie scalone w niewielki obiekt, który zarówno w proporcjach jak i jakości materiałów stanowi produkt skończony.

PROJECT/PROJEKT : Jo Jurga / Martyna Ochojska for NURN

EXHIBITIONS / WYSTAWY :

2018 | PL Warszawa Galeria Salon Akademii | wystawa PROJEKTOWANIE WSZĘDZIE

Search