TC6

mould for baking bread

| mould for baking bread TC / 6 is the answer to the slogan MAKE FOOD NOT WAR | bread is a basic food on all continents | shortcut TC / 6 is actually name of one of the most popular landmines, which most of them have flat cylindrical shape with a diameter of about 30 cm and height 14 cm | this mould gives us bread in a shape of classic round loaf | cost of putting landmine is around $ 3 | cost of destroyed one is around $ 1,000 | cost of baking homemade bread is the same as putting mines |

Forma do pieczenia chleba TC/6

| forma do pieczenia chleba TC/6 to odpowiedz na hasło MAKE FOOD NOT WAR | chleb jest podstawowym pożywieniem na każdym kontynencie niezależnie od formy jaką przyjmuje | skrót TC/6 to w rzeczywistości nazwa jednej z popularnych min przeciwpancernych, z których większość ma płaski walcowaty kształt o średnicy około 30 cm i wysokości 14 cm | forma ta pozwala na uzyskanie klasycznego okrągłego bochna | koszt postawienia miny to 3$ | koszt jej rozbrojenia to 1000$ | koszt wypieku dobrego chleba na zakwasie jest taki sam jak postawienia miny |

 PROJECT/PROJEKT: Jo Jurga for Mortis Design

EXHIBITIONS/WYSTAWY:

2015 | PL Warszawa – WAWA Design Festiwal | wystawa Czerń to stan umysłu
2014 | PL Wrocław – WrocLove Festiwal | konkurs Narcyzm – projekt finałowy

PUBLISHED/PUBLIKACJE:

2015 | PL paper magazine/magazyn papierowy DesignAlive nr.10 (edycja specjalna Łódź Design Festiwal) 2014 
2015 | PL paper magazine/magazyn papierowy Magazyn Usta nr. 12/2014

Search