Studio in old laundry

54m2 | apartment in tenement house | Warsaw

Apartment on the top floor of modernist building from 1936. It was established by the adaptation of the former laundry. Open plan, subdued colors, with a huge library and a passion for art and design, are the background to the life and work of the owner.

 ART STUDIO W STAREJ PRALNI

54m2 | mieszkanie w kamienicy | Warszawa

 Mieszkanie na ostatnim pietrze modernistycznej kamienicy z 1936r. powstało z adaptacji dawnej pralni, otwarty plan, stonowana kolorystyka, wielka biblioteka oraz zamiłowanie do sztuki i wzornictwa, stanowią tło do życia i pracy właścicielki.

 PHOTO: Monika Lewandowska / Phototapeta

PUBLIKACJA/PUBLISHED:  

2012 | PL magazin WERANDA 03

Search