Structure

Structures is a way to find harmony, method to determine the ideal proportion
and relationship between human being and surrounding world.
nine print on glass, 40×40 cm each

HUMAN – RELIGION | FOOD | BODY
NATURE – PLAN | STONE | WOOD
ARCHITECTURE – GROUND | FACADE | WALL

STRUKTURY

Struktury to droga do znalezienia harmonii, sposób ustalenia idealnych proporcji
i relacji miedzy człowiekiem, a tym co go otacza.
zdjęcia drukowane na szkle 40x40cm

CZŁOWIEK – RELIGIA | POŻYWIENIE | CIAŁO
NATURA – ROŚLINA | KAMIEŃ | DREWNO
ARCHITEKTURA – PODŁOŻE | ELEWACJA | ŚCIANA

EXHIBITION/WYSTAWA :

2013 | PL Warszawa ReSet Design Point

Search