serce fabryki

„Heart of the Factory” was a dance project prepared for the 100th anniversary of Poland’s regaining independence. Nine dancers from Poland and Slovakia took part in it. The premiere took place on September 14, 2018 in Košice, Slovakia.

The project was part of the POLSKA 100 international cultural program coordinated by the Adam Mickiewicz Institute, implemented as part of the NIEPODLEGŁA Multi-Annual Program for 2017-2021. The Polish partner of the project was the European Solidarity Center, which hosted rehearsals for the performance.

The substantive partner of the project was the Polka dot Foundation, founded in Gdańsk in 2018, which deals with the promotion and development of dance art.

The creators of the project were Ula Zerek, Rafał Dziemidok, Ewa Garniec and Adam Świtała.

Costumes and styling the dancers: Joanna Jurga

„Serce Fabryki” byl tanecznym projektem przygotowanym w setna rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w nim wzielo dziewięcioro tancerzy z Polski i Słowacji. Premiera odbyla sie 14 września 2018 roku w Koszycach na Slowacji

Projekt był częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Polskim partnerem projektu bylo Europejskie Centrum Solidarności, w którym odbyly sie próby do spektaklu.

Partnerem merytorycznym projektu byla Fundacja Polka dot założona w 2018 roku w Gdańsku Fundacja ta zajmuje sie promowaniem i rozwojem sztuki tańca.

Twórcami projektu byli Ula Zerek, Rafał Dziemidok, Ewa Garniec i Adam Świtała.

Kostiumy i stylizacja tancerzy: Joanna Jurga

PERFORMANCE / PRZEDSTAWIENIE

2018 | PL Gdańsk – Europejskie Centrum Solidarności

2018 | SL Koszyce – Centrum Tabacka 

Search