RADICAL SLEEP REPORT

better life, better business

Cooperation with INSTYTUT KONTEKSTÓW PRACY on the creation of a SLEEP Report.

Why sleep?

The more source materials we got read, the more we became convinced that this was a topic of the highest importance. There is no other area that would affect our personal and professional life with such intensity.

The report consists of 73 pages, which we divided into five chapters: Introduction to sleep, Healthy habits, Good bedroom, Aware employee, Healthy workplace.

As part of the cooperation, I created six articles, as well as tools for testing the quality of sleep („Sleep Diary”) and, together with Dawid Zaraźinski, I co-created and co-hosted a workshop devoted to the report.

Raport „Radykalny sen: lepsze życie, lepszy biznes”.

Współpraca z INSTYTUTEM KONTEKSTÓW PRACY nad stworzeniem raportu dotyczącego SNU.

Dlaczego sen?

Im więcej materiałów źródłowych poznawaliśmy, tym bardziej utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że to temat o najwyższym znaczeniu. Nie ma innego obszaru, który z taką mocą wpływałby na nasze życie osobiste i zawodowe.

Raport składa się z 73 stron, które podzieliliśmy na pięć rozdziałów: Wprowadzenie do snu, Zdrowe nawyki, Dobra sypialnia, Świadomy pracownik, Zdrowe miejsce pracy.

W ramach współpracy stworzyłam sześć artykułów opublikowanych w raporcie, a także narzędzia służące do badania jakości snu („Dzienniczek snu”) oraz razem z Dawidem Zaraźinskim współtworzyłam i współprowadziłam warsztat poświęcone raportowi.

COOPERATION/WSPÓŁPRACA: Dawid Zaraziński, Piotr Szymczak & Jo Jurga

PUBLICATION/PUBLIKACJA:

https://kontekstypracy.pl/czas-na-radykalny-sen-pobierz-nasza-publikacje/

Search