Packaging for death

A project for third year undergraduate students (Academy of Art in Szczecin, design department, specializing in visual communication, packaging design faculty).

Project subject: Packaging for death – an urn for ashes.

Navigating an experimental subject. Dealing with taboos and taming socially difficult topics. Introducing new solutions to the market. Product presentation. As part of the course four projects were created:

Project SaiSei (in Japanese: rebirth), author: Julia Trojanowska

Project H2O, author: Natalia Kosto

Project Let’s talk – stay in touch, author: Kacper Lendecki

Project Vision metaphor, author: Patrycja Piotrowska

OPAKOWANIE NA ŚMIERĆ

Zadanie dla studentów 3 roku studiów licencjackich (Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Wzornictwo, Specjalizaja Komunikacja Wizualna, Pracowania Projektowania Opakowań).

Temat zadania: Opakowanie na śmierć – urna na prochy.

Poruszanie się w tematy ce eksperymentalnej. Praca nad tematami tabu i oswajanie tematów trudnych społecznie. Wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek. Prezentacja o produkcie. W ramach zajęć powstały cztery projekty:

Projekt SaiSei (w języku japońskim: odrodzenie, ponowne narodziny), autorka: Julia Trojanowska

Projekt H2O, autorka: Natalia Kostov

Projekt Let’s talk – stay in touch, autor: Kacper Lendecki

Projekt Metafora Widzenia, autorka: Patrycja Piotrowska

EXHIBITIONS / WYSTAWY :

2018 | PL Poznań Forum Funeralne | wystawa Urny (niedalekiej) przyszłości

PUBLICATIONS / PUBLIKACJE:

2018 | Idea Book OMEGA nr. 2/2016 | Urny (niedalekiej) przyszłości

Search