OFFICE OF THE FUTURE

curator: Joanna Jurga

organisers: infuture hatalska foresight institute and Łódź Design Festival

place: Łódź Design Festival 2019

cooperation: SKANSKA

The Office of the Future exhibition presented futuristic concepts of office interiors. The projects presented during the exhibition were created by students of the Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Department of Architecture of the Technical University of Gdańsk. The visions of the future displayed in the projects were a response to the needs and problems that we will have to face in the upcoming decades. Futurehenge proposed by the curator is a futuristic form corresponding to Stonehenge, one of the most popular megalithic structures.

Based on the trends developed by the infuture institute: technological, social, economic, communicational and environmental, students accepted the challenge of designing offices of the future, such as floating work stations. During the exhibition the infuture institute and SKANSKA organised a contest for a speculative design. Its assumption was for a project to be substantively embedded in reality, while the visionary concept to have scientific grounds. The final part of the exhibition

included a display of the designs which took part in the Office of the Future competition. Amongst the displayed designs was the project entitled We Will Bee Workers!, which made it possible to place workers in cabins in which they connected with virtual spaces, or Meanders. This was a solution which in its architectural

and visual form responded to psychical needs of humans.

The Office of the Future exhibition was a result of a multi-disciplinary cooperation of scientific and research centres: infuture hatalska foresight institute, SKANSKA, Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Technical University of Gdańsk.

Wystawa Office of the Future ukazuje futurystyczne koncepcje wnętrz biurowców przyszłości. Prezentowane na niej projekty są efektem pracy studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Opracowane wizje przyszłości są odpowiedzią na potrzeby oraz problemy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć na przestrzeni najbliższych

kilkudziesięciu lat. Zaproponowany przez kuratorkę Futurehenge to futurystyczna forma nawiązująca do kamiennych kręgów Stonehenge, jednej z najsłynniejszych megalitycznych budowli.

Na podstawie opracowanych przez instytut infuture trendów: technologicznych, społecznych, ekonomicznych, komunikacyjnych i środowiskowych, studenci podjęli się zaprojektowania biur przyszłości np. unoszących się na wodzie miejsc pracy. Infuture institute oraz firma Skanska zorganizowali konkurs na prace typu speculative design. Jego założeniem było, aby każdy z projektów został merytorycznie osadzony w rzeczywistości, a wizjonerska koncepcja miała

podstawy naukowe. Finał stanowi ekspozycja prac konkursowych Office of the Future pośród których znajdziemy m.in. projekt We Will Bee Workers!, umożliwiający umieszczenie pracowników w kabinach, w których łączą się z wirtualnymi przestrzeniami, czy Meandry, czyli rozwiązanie będące jednocześnie formą architektoniczną i wizualną, odpowiadającą na potrzeby psychiczne człowieka.

Wystawa Office of the Future jest efektem interdyscyplinarnej współpracy ośrodków naukowo-badawczych z biznesem: infuture hatalska foresight institute, firmy Skanska, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej.

PROJECTS/PROJEKTY:

HUMAN NEED FOR PERSONALISATION

 1. INTELLIGENT OFFICE | Aleksandra Stępień & Ivona Haurash | Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

 2. TAPE | Dominika Wrońska | Department of Architecture, Gdańsk University of Technology

 3. WE WILL BEE WORKERS! | Penelope Barret & Tiziano Sorgi | Department of Architecture, Gdańsk University of Technology

HUMAN NEED FOR CONTACT

 1. TRANSITION SPACE | Zuzanna Badowska & Daria Wypiór | Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

 2. OFFICE BUILDINGS OF THE FUTURE IN SYMBIOSIS WITH PETS | Justyna Jaguszewska | Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

HUMAN NEED FOR SUSTAINABILITY

 1. DIGITAL NOMADS OFFICE | Katarzyna Kosińska | Department of Architecture, Gdańsk University of Technology

 2. WAVE WORK | Ewa Siostrzonek | Department of Architecture, Gdańsk University of Technology

HUMAN NEED FOR NATURE

 1. SMART PLANTS | Małgorzata Bylińska & Marzena Włodarska | Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

 2. GREEN WORK | Gianfrancesco Berdini & Ivanne Dartige du Fournet | Department of Architecture, Gdańsk University of Technology

HUMAN NEED FOR MULITI SENSORY EXPERIENCES

 1. MEANDERS | Barbara Ejdys & Sandra Pytlik | Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

HUMAN NEED FOR BLOCKING OUT STIMULI

 1. TURN | Frąckowicz & Dzienisz & Łuniewska | Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

HUMAN NEED FOR COMMUNITY

 1. PLUG – IN YOUR FUTURE | Bram Iven & Hugo Santos | Department of Architecture, Gdańsk University of Technology

COORDINATORS/KOORDYNATORZY: Joanna Jurga and Magdalena Nowak, Industrial Product Design Studio run by prof. Marek Adamczewski and dr hab. Bogumiła Jóźwicka, Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

TIME/OKRES: summer semester 2017/2018

Search