MU

there is silence in between

IDEA

What does silence smell like?

Bedding of lovers

Dinner

Dampness in an ancient temple

Air on the edge of a mountain

What does in-between smell like?

The unspoken and unnamed

part of identity

change relations into relationship

SMELL OF SILENCE

Is an odorless natural perfume used to eliminate odors.

For use at home, on the body and clothing,

wherever we need to calm down

body and mind.

COMPONENTS

delonized water, polysorbate 20, soya morpholinium et hosulfate, tetrasosium EDTA, stabilizers

EXIRATION DATE

three months

CAPACITY

100ml

NAME

in-between/silence/emptiness/passage

VIAL

glass blown + natural rubber

pomiędzy jest cisza

IDEA

czym pachnie cisza?

pościelą po nocnym uniesieniu kochanków

obiadem

wilgocią w wiekowej świątyni

czy powietrzem na skraju górskiej grani

jak pachnie to co jest pomiędzy

ta niewypowiadana i nienazywalna

część tożsamości

relacji miedzy ludźmi i światem

ZAPACH CISZY

to bezwonne naturalne perfumy służące

do eliminowania zapachów.

do zastosowania w domu, na ciało oraz ubranie, wszędzie tam gdzie potrzebujemy wyciszyć umysł i ciało

SKŁAD

delonized water, polysorbate 20, soya morpholinium et hosulfate, tetrasosium EDTA, stabilizers

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

3 miesiące

POJEMNOŚĆ

100ml

NAZWA

pomiędzy/cisza/pustka/przejście

FLAKON:

szkło dmuchane + naturalny kauczuk

Search