Mortis Food

Is a passion for living here and now.
is vegetarian cooking, traveling and sports,
at the edges of the world, yoga mats and consciousness :)
it’s lifestyle with super acceleration
which I share in the workshops,
drinking coffee and at the edges of the world.

MORTIS FOOD

To pasja do życia tu i teraz.
To roślinne gotowanie, podróże i sport,
na krańcach świata, maty i świadomości :)
to styl życia z ekstra doładowaniem
którym dziele się na warsztatach,
przy kawie i na krańcach świata.

FACEBOOK / INSTAGRAM

Search