Mika

These are a classic ceramic urns sealed by cork cover, it’s simplicity and functionality in the purest release.
Ceramic objects accompany man since the dawn of the history, as pitchers, plates, ornaments. Ceramics is one of the oldest applied arts practiced till today in mostly unchanged form. Mika urns are dedicated to the Polish artists from the ceramic industry, such as the Wałbrzych and Ćmielów factory; is a tribute to Polish Decorative Art 50s and 60s. Mika urns shows a simple form finished in natural cork. Mika is a pleasure for the eye, very decent and heart warming.

MIKA
To klasyczne ceramiczne urny zamykane korkowym wiekiem, to prostota i funkcjonalność w najczystszym wydaniu.
Obiekty ceramiczne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, jako dzbany, talerze, ozdoby. Ceramika to jedna z najstarszych sztuk użytkowych prak-tykowanych do dziś w niewiele zmienionej formie. Mika to urny dedykowane twórcom z Wałbrzycha i Ćmielowa, to hołd dla polskiej sztuki dekoracyjnej lat 50 i 60tych. Urny Mika to prosta forma wykończona naturalnym korkiem. Mika jest przyjemna dla oka, bardzo ludzka i bliska.

PROJECT/PROJEKT : Jo Jurga / Martyna Ochojska for NURN

Search