Manu

Manu in Latin mean hand. Manu is the leitmotiv of our new products, for which design we find in the book Medicina Operatori from 1846, the nineteenth century textbook for students of Surgery. We are fascinated by beautiful engravings made with the utmost attention to detail, as befits to good teaching material. These figures provide us with an excellent tool in taming flesh and breaking the taboo on passing. Manu is the fragility of the body in the durability of the material, the youth of an old age, experience of freshness, it’s a new point of view. Manu is ceramic medallions representing the decoration of the wall and fleece wallpaper. Manu is the highest quality in a limited edition of 100 pieces. Manu is the beginning of a series of products dedicated to anatomy. Manu shows that obvious objects do not have to be boring. Medallions are manufactured in three sizes: 8cm × 11cm, 11cm × 15cm and 13cm x 18cm. Wallpaper has a size: 50x600cm.

MANU

Manu to po łac. dłoń. Manu to motyw przewodni naszych nowych produktów, dla których wzory zaczerpnęłyśmy z książki Medicina Operatoria z 1846 r, XIX wiecznego podręcznika dla adeptów chirurgi. Zafascynowały nas piękne sztychy wykonane z najwyższą dbałością o detal jak przystało na dobry materiał dydaktyczny. Ryciny te stanowią dla nas doskonałe narzędzie w oswajaniu cielesności i przełamywaniu tabu dotyczącego przemijania. Manu to kruchość ciała w trwałości materiału, to młodość w starości, doświadczenie w świeżości, to nowy punkt widzenia. Manu to ceramiczne medaliony stanowiące dekorację ścienną i fizelinowa tapeta. Manu to najwyższa jakość wykonania w limitowanej edycji 100 sztuk. Manu to początek serii produktów poświęconej anatomii. Manu pokazuje, że oczywiste przedmioty nie muszą być nudne. Medaliony produkowane są trzech rozmiarach: 8×11, 11×15 i 13x18cm. Tapeta ma rozmiar: 50x600cm.

PROJECT/PROJEKT: Jo Jurga / Martyna Ochojska dla Mortis Design

Search