LUNARES

The Lunares Research Station is a specialized facility for simulating manned space missions on the Moon and Mars. Lunares was created in 2017 by Space Garden and is the only facility of this type in Europe. It conducts research in the field of human factors psychology during manned space flights and tests modern technologies, not only from the space sector. The facility is completely isolated from the external environment, including 250 square meters of space for space walks. The infrastructure of the base allows for continuous monitoring of health, residents’ behaviour and full immersion during simulated manned missions. The Lunares base is a unique facility, with measurable benefits for both scientific entities and the business world.

MISSION II

14.04-20.04.2019 – POLAND Piła – Habitat Lunares – Mobile Research Station | MISSION CONTROL Commander function. During the mission, which was a controlled mission to improve the quality of life in the habitat in the new scientific season (2019), I redesigned the ergonomics of the habitat, created a new sanitary unit and a rest zone for analog astronauts. I also co-created safety procedures and assisted with the selection of this year’s scientific teams.

MISSION I

25.08-09.09.2018 – POLAND Piła – Habitat Lunares – Mobile Research Station | 9th LEARN MISSION Commander function (FB @learnmission). During the mission, which simulated life on the Moon, I conducted a four-part UN / SAFE experiment on building a sense of security in isolation and an audit of the habitat’s design so that in the future it can be adapted to users’ needs by providing them with the highest possible comfort of life in isolation.

Baza Badawcza Lunares to specjalistyczna placówka do symulacji załogowych misji kosmicznych na Księżycu i Marsie. Lunares został stworzony w 2017 roku przez spółkę Space Garden i jest jedynym tego typu obiektem w Europie. Prowadzimy badania z zakresu psychologii czynników ludzkich podczas załogowych lotów kosmicznych oraz testy nowoczesnych zdobyczy techniki, nie tylko z sektora kosmicznego. Placówka jest całkowicie odizolowana od środowiska zewnętrznego, wliczając w to 250 metrów kwadratowych powierzchni do przeprowadzania spacerów kosmicznych. Infrastruktura bazy pozwala na ciągłe monitorowanie zdrowia, zachowań mieszkańców oraz pełną immersję podczas symulowanych misji załogowych. Baza Lunares to obiekt unikatowy, z którego wymierne korzyści odnoszą zarówno podmioty naukowe, jak i świat biznesu.

MISJA II

14.04-20.04.2019 – Piła – Habitat Lunares – Mobile Research Station | MISSION CONTROL | funkcja Komandora. W trakcie Misji będącej misją kontrolną służącą poprawie jakości życia w habitacie w nowym sezonie naukowym (2019) przeprojektowałam ergonomię habitatu, stworzyłam nowy unit sanitarny oraz strefę odpoczynku dla analogowych astronautów. Współtworzyłam także procedury bezpieczeństwa i doboru tegorocznych załóg naukowych.

MISJA I

25.08-09.09.2018 – Piła – Habitat Lunares – Mobile Research Station | 9 MISJA LEARN | funkcja Komandora (FB @learnmission). W trakcie Misji będącej symulacją życia na Księżycu przeprowadziłam czteroczęściowy eksperyment UN/SAFE, dotyczący budowania poczucia bezpieczeństwa w izolacji oraz audyt designu habitatu tak aby w przyszłości jeszcze bardziej dostosować go do potrzeb użytkowników zapewniając im najwyższy możliwi komfort życia w izolacji.

Search