Kami

KAMI is a project of biodegradable urns
with a new kind of burial ceremony at the sea
in reference to Slavic tradition
using local materials and technology

The Project responds to the growing need for burial not related to any existing funeral ceremony but in accordance with Polish law. More and more people lead a nomadic lifestyle without attachment to the place and the earth, so thus the traditional forms of farewell have become archaic. The Project also raises the problem of ecology, without contributing to the further exploitation of existing necropolis, it also allows for proper burial as part of the funeral allowance. The brand new technology and material were developed for the purpose of the project. The production process is simple and environmentally friendly, allows to cooperation with local craftsmen or socially excluded people. The project itself involves the utmost respect for human ashes, as well as relate to local traditions and beliefs, without prejudice to the existing ethics and social norms.

KAMI
to projekt biodegradowalnej urny
wraz z nową ceremonią pochówku na morzu
w nawiązaniu do tradycji słowiańskich
z wykorzystaniem surowców i technologii lokalnych

Projekt odpowiada na narastająco potrzebę pochówku nie związanego z żadna istniejącą ceremonią pogrzebową, a zgodnego z polskim prawem. Coraz więcej ludzi prowadzi nomadyczny styl życia bez przywiązania do miejsca i ziemi, a co za tym idzie tradycyjne formy pożegnania stają się archaiczne. Projekt porusza także problem ekologii, nie przyczyniając się do dalszego eksploatowania istniejących nekropolii, pozwala również na godny pochówek w ramach zasiłku pogrzebowego. Na potrzeby projektu została stworzona nowa technologia i materiał do produkcji urny. Proces powstawania jest prosty i ekologiczny, pozwala na współpracę z lokalnymi rzemieślnikami lub ludźmi wykluczonymi społecznie. Sam projekt zakłada najwyższy szacunek dla ludzkich prochów, a także odwołuje się do lokalnych tradycji i wierzeń, nie naruszając etyki oraz obowiązujących norm społecznych.

EXHIBITIONS / WYSTAWY :

2016 | PL Warszawa pasażu sztuki Art Walk wystawa Man/Body/Process
2015 | PL Warszawa Coming Out najlepsze dyplomy ASP
2015 | PL Warszawa WAWA Design Festiwal | wystawa Projekt Warszawiak
2018 | PL Kraków Muzeum Narodowe | wystawa Z DRUGIEJ STRONY RZECZY. POLSKI DIZAJN PO ROKU 1989

COMPETITIONS / KONKURSY:

2016 | PL Warszawa Instytut Wzornictwa Przemysłowego | konkurs Young Polish Designer finalistka
2016 | PL Warszawa konkurs Innovation AD | srebrna nagroda w kategorii produkt 2015
2015 | PL Bielsko Biała konkurs ARTING wyróżnienie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design
2015 | PL ŁÓDŹ DESIGN FESTIWAL konkurs Make me! | finalista

PUBLICATIONS / PUBLIKACJE:

2017 | Kwartalnik Architektoniczny RZUT nr. (4) 2016 ZIMA
2016 | Idea Book OMEGA nr. 2/2016
2016 | Projekt Prawda, Mariusz Szczygieł wyd. Dowody na istnienie str. 234
2015 | Magazyn Brand nr. 36/2015
2015 | Gazeta Wyborcza DUŻY FORMAT 19 listopad
2015 | ULICA EKOLOGICZNA 18 listopad 2015
2015 | entertheroom.pl 1 listopad
2015 | Magazyn DESIGN ALIVE 1 listopad
2015 | F5 14 października
2015 | Magazyn Zwierciadło nr.09/15

INTERVIEWS / WYWIADY:

2016 | Radio Kampus 25 luty
2015 | Radio Dla Ciebie 23 listopad
2015 | technoplayer 19 listopad

CONFERENCES / KONFERENCJE:

2015 | PL Warszawa Fair Design | wykład Pochówek nomadyczny

MOVIES / FILMY:

2016 | Dlaczego NURN? https://www.youtube.com/watch?v=dmakSYVq00U
2015 | IDEA https://www.youtube.com/watch?v=BGlgkY_5i4U

Search