Interfusion

Interfusion/ facing the wall.

 “When the mind resembles wood or stone,
Without explaining anything with our tongue,
with a mind that wanders to nowhere,
the base of the mind becomes like [empty] space
in which the sun of wisdom naturally appears
as if suddenly clouds scattered and the sun came out”.

Notes of Pai-Changa – Zen master at the turn of the century (XIII i IXc.e.).

Meditation is extremely elusive state, the experience when we sit facing the wall * is at the same time simple and complex. During meditation we exceed our own I, we define ourselves again. My goal was to create a trace of transition from chaos to order, from the noise into the silence, from brightness into the darkness, and vice versa, because meditation is palpable and almost physical sensation of our body and mind in the moments of happiness and utter despair.

*In the Soto Zen tradition, which I practice, we meditate facing the wall, sitting on the floor with legs crossed, straight back and hands folded in a lap in a gesture of Hokkai- join, we have our eyes closed and while listening to our breath, we try to be present in the so-called here and now.

Technical description:
A plaster cast of hands in a gesture for meditation, scale 1: 1
Digital Photography Justyna Jaworska – large format print 140×200 cm

PRZENIKANIE / twarzą do ściany

 „Z umysłem przypominającym drewno lub skałę,
nie tłumacząc niczego przy pomocy języka,
z umysłem który nigdzie nie wędruje,
podstawa umysłu staje się jak [pusta] przestrzeń,
na której w naturalny sposób pojawia się słońce mądrości,
jak by nagle rozproszyły się chmury i wyszło słońce”
Zapiski Pai-Changa – mistrz Zen z przełomu XIII i IX w n.e.

 Medytacja to stan niezwykle ulotny, samo doświadczenie siedzenia twarzą do ściany* jest za razem proste i skomplikowane. Podczas medytacji przekraczamy własne ja, określając siebie na nowo. Moim celem było stworzenie śladu przejścia z chaosu w porządek, z hałasu w ciszę, z jasności w ciemność i na odwrót, ponieważ medytacja to namacalne wręcz fizyczne doznawanie własnego ciała i umysłu zarówno w chwilach szczęścia, jak i skrajnej rozpaczy.

 * W tradycji Soto Zen którą praktykuję medytujemy twarzą do ściany, siedząc na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, wyprostowanymi plecami i dłońmi złożonymi na podołku w geście Hokkai-join, mamy przymknięte oczy i wsłuchując się w nasz oddech staramy się być obecni w tak zwanym tu i teraz.

Technika realizacji:
Odlew gipsowy dłoni w geście medytacyjnym w skali 1:1
Fotografia cyfrowa Justyna Jaworska – wydruk wielkoformatowy 140×200 cm.

EXHIBITION/WYSTAWA :

2017 | PL Płock | Muzeum Mazowieckie | Powroty

Search