Idols

Idols is a painting project presenting 10 women who changed the world, artists, writers, actresses. Women who played with Gods and were not aware of fighting for their own dreams, often at the expense of happiness. Women who became idols not only because of beauty but also their high intellect, talents and uniqueness.

The cycle consist of 10 oil paintings in sizes from 90x100cm to 150x200cm, each  portrait  with quote which characterized life or view of life the  idol is her subjective representation.

IDOLKI

Idolki to projekt malarski przedstawiający 10 kobiet które zmieniły świat, artystek, pisarek, aktorek.  Kobiet które igrały z bogami i nie bały się walczyć o własne marzenia, nie rzadko kosztem szczęścia. Kobiet które stały się idolkami nie tylko ze względu na urodę ale też intelekt talent czy nieprzeciętność.

Na cykl składa się 10 obrazów olejnych w rozmiarach od 90x100cm do 150x200cm, każdy portret wraz z cytatem który charakteryzował życie bądź światopogląd IDOLKI jest jej subiektywnym przedstawieniem.

EXHIBITION/WYSTAWA:

2012 | PL Warszawa Galeria Mito

Search