House of Music Lovers

This 58m2 apartment in the center of Warsaw is full of musical instruments, books and souvenirs from New York. For the owners it was important to create an urban refuge full of natural materials and daylight. It is a home open to guests, filled by smell of good cuisine and music from around the world.

House of Music Lovers

Ten 58m2 apartament w centrum Warszawy, jest pełen instrumentów muzycznych, książek i pamiątek z Nowego Jorku. Dla właścicieli ważne było by stworzyć miejski azyl pełen naturalnych materiałów i dziennego światło. To dom otwarty na gości, wypełniony zapachem dobrej kuchni i muzyki z całego świata.

phot. Marcin Grabowiecki / www.marcingrabowiecki.berta.me

Search