flora cosmonautica

The project raises the issue of of air humidity in outer space, longing for nature and the ever-present sterility and unification of the cosmic environment. The project consists of two parts:

1. air humidification diffuser – whose purpose is to solve the problem of very dry air in space habitats equipped with a closed air circulation system. The diffuser, apart from its basic function of humidifying the air (humidity can fall to 18%, which speeds up dehydration of a body and makes normal functioning more difficult), also emits a pleasant, warm light at 2700K, which effectively balances the constant cold technical lightning of the habitat.

2. two fragrances composed specifically for this exhibition: FLORA and COSMONAUTICA.

The first one, based on forest therapy, has a strong calming effect and in the dehumanized space of the cosmos gives one the experience of being in the nature. The second one evokes the metallic smell of a sterile spacecraft. Forest therapy created by Dr. Quing Li was the basis for aromatherapy sessions in Habitat, and the basis for the creation of FLORA fragrance. You can read about forest therapy in the book „Shinrin-yoku. Artand theory of forest baths”, which talks about how contact with nature helps us maintain mental and physical health.

Projekt ukazuje problem wilgotności powietrza w przestrzeni kosmicznej, tęsknoty za naturą oraz

wszechobecnej sterylizacji i unifikacji kosmicznego otoczenia. Składa się z dwóch części:

1. dyfuzora nawilżającego powietrze, który ma rozwiązać problem bardzo suchego powietrza w habitatach kosmicznych wyposażonych w zamknięty system cyrkulacji powietrza; dyfuzor poza podstawową funkcją nawilżania powietrza (wilgotność potrafi spadać do 18%, co przyspiesza odwodnienie organizmu i utrudnia normalne funkcjonowanie) emituje również przyjemne ciepłe światło na poziomie 2700K, które skutecznie równoważy nieustające przebywanie w zimnym, technicznym oświetleniu habitatu;

2. dwóch specjalnie na tę wystawę skomponowanych zapachów FLORA i COSMONAUTICA; pierwszy jest zapachem opartym na terapii lasem, działa silnie wyciszająco, a w odhumanizowanej przestrzeni kosmosu daje namacalne doświadczenie obcowania z przyrodą, drugi zaś przywołuje metaliczny zapach sterylnych statków kosmicznych. Terapia lasem stworzona przez dr Quing Li była podstawą do sesji aromaterapeutycznych w habitacie, a także stanowiła podstawę do powstania zapachu FLORA. O terapii lasem można przeczytać książce Shinrin-yoku. Sztuka i teoria kąpieli leśnych, która opowiada o tym, jak kontakt z przyrodą pomaga ludziom utrzymać zdrowie psychiczne i fizyczne.

EXHIBITIONS/WYSTAWY:

2019 | PL Gdynia – Gdynia Design Days | We Need More Space

TIME/OKRES: spring/summer 2019

Search