Don’t play with life

don’t PLAY with LIFE is 48 CARDS TO TALK ABOUT LIFE AND DEATH

IDEA: create a card game based on the traditional deck, where all the symbols and characters that constitute the starting point for a conversation about social problems.
APPLICATION: workshops with youth, psychotherapy, classic card games
SPECIFICATIONS: Size 60x113mm (such as tarot cards) printing white ink on black paper 280 grams, rounded corners, carton box, product for teaching / recreation, reusable
AESTHETICS: hand made drawings inspired by noir style

______________

4 basic cards colors replaced for specific problems / issues:

Clubs – bottle / alcohol – You can be a connoisseur of wine or a pathological alcoholic.
Diamonds – money / gambling (greed) – you can earn a decent living or become a gambling addict.
Hearts – disrupting feeding / roll – you can grow herbs on the windowsill or become overfed overfeed by fast food.
Spades – drugs (medicines) / syringe – you can do drugs, or plead for euthanasia.

nie iGRAj z życiem to 48 KART DO ROZMÓW O ŻYCIU I ŚMIERCI

IDEA: stworzenie kart do gry opartej o tradycyjną talię, w której wszystkie symbole i postaci stanowiły by punkt wyjścia do rozmowy o problemach społecznych.
ZASTOSOWANIE: warsztaty z młodzieżą, gabinety psychoterapeutyczne, klasyczne gdy karciane
DANE TECHNICZNE: rozmiar 60x113mm (jak karty do tarota), druk białym tuszem na czarnym papierze barwiony w masie 280 gr, zaokrąglone rogi, pudełko tekturowe, produkt dydaktyczno/rekreacyjny wielorazowego użytku
ESTETYKA: rysunki wykonano ręcznie w nawiązaniu do stylistyki noir

_____________

4 podstawowych kolorach wymienionych na określone problemy/zagadnienia:

trefl – butelka/alkohol – można być koneserem wina i patologicznym alkoholikiem
karo – pieniądze/hazard(zachłanność) – można zarabiać na godne życie i być uzależnionym od hazardu
kier – zaburzania żywienia/bułka – można uprawiać zioła na parapecie i objadać się na śmierć fast foodem
pik – narkotyki(leki)/strzykawka – można brać narkotyki i błagać o eutanazję.

PROJECT/PROJEKT: Jo Jurga dla Mortis Design

AWARDS/NAGRODY:

2015 | PL YOUNG Polish Designer | finalist

Search