CO/MO/ON

The installation was made in the courtyard of the Shakespeare Theatre in Gdańsk on the tenth anniversary of its activity. The project was created in cooperation with the faculty of Art in Public Space, dr hab. Robert Florczak.

co/mo/on
is a series of three cocoons made by hand from felted wool in the interior where we could experience the emotions associated with three figures of Shakespeare songs, in addition, cocoons are heated and illuminated from the outside so that only light reflections from the wool structure reach us inside

co/mo/on
inspired by Shakespeare’s work, at night and the full moon, in principle, they are to constitute a form of urban asylum for the experience of art in a multi-sensory way, to constitute a theatrical microcosm on the border of art and design

co/mo/on
is a bit of magic in the winter scenery of the city

co/mo/on
cocoons owe their name from combination of words cocoon and moon

Instalacja zrealizowana na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego na dziesięciolecie jego działalności. Projekt powstał we współpracy z pracownią Sztuki w przestrzeni publicznej, dr hab. Roberta Florczaka.

co/mo/on
to seria trzech kokonów wykonanych ręcznie ze sfilcowanej wełny czesankowej we wnętrzu których możemy doświadczyć emocji związanych z trzema postaciami utworów Szekspira, dodatkowo kokony są podgrzewane i oświetlone z zewnątrz tak, że zatapiając się w ich wnętrzu docierają do nas tylko delikatne świetlne refleksy wynikające ze struktury wełny

co/mo/on
inspirowane są twórczością Szekspira, nocą i księżycem w pełni, w założeniu mają stanowić formę miejskiego azylu do doświadczenia sztuki w multisensoryczny sposób, mają stanowić teatralnego mikrokosmosu na granicy sztuki i projektowania

co/mo/on
stanowią odrobinę magii w zimowej scenerii miasta

co/mo/on
kokony zawdzięczają swoją nazwę połączeniu słów cocoon (ang. kokon) i moon (ang. księżyc)

EXHIBITIONS / WYSTAWY :
2018 | PL Gdańk – Shakespeare Theater | CO/MO/ON SENSORY URBAN INSTALLATION | collective exhibition |

 

Search