bedroom of the future

Project under the auspices of IKEA.

Infuture Institute organized a competition for speculative design works, in cooperation with the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk,.

Students of the Academy of Fine Arts undertook to design the bedroom of the future basing on cultural, social and environmental trends developed by infuture Hatalska foresight institute.

The presented concepts discuss various future scenarios and touch upon various aspects of

everyday life which, according to the authors, can evolve and have an impact

on the future of the bedroom not only in terms of treating it as a room. Presented designs are examples of a space or the products themselves. Young designers

in their projects raised problems relating to energy and nomadism,

minimizing of space and were not afraid to discuss closeness and sex.

Project coordinators are dr Marta Flisykowska and mgr Joanna Jurga.

SYPIALNIA PRZYSZŁOŚCI

Projekt pod patronatem IKEA.

We współpracy z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych

w Gdańsku infuture institute zorganizował konkurs na prace typu speculative design.

W oparciu o opracowane przez infuture hatalska foresight institute trendy kulturowe,

społeczne i środowiskowe, studenci ASP podjęli się zaprojektowania sypialani przyszłości.

Prezentowane koncepty prezentują różne scenariusze przyszłości i dotykają różnych aspektów

życia codziennego jakie zdaniem autorów mogą ewoluować i mieć wpływ

na przyszłość sypialni nie tylko w rozumieniu jej jako pomieszczenia. Prezentowane

projekty stanowią przykłady przestrzeni lub samych produktów. Młodzi projektanci

w swoich projektach poruszja problemy związne z energetyką, nomadyzmem,

minimalizacją przestrzeni nie boja się mówić o bliskości i seksie.

PROJECTS/PROJEKTY:

1. together, authors: Julia Rajs & Saskia Wojtalewicz

2. ALS – Alternative Lighting System, authors: Adrianna Żukowska & Pola Budzyńska

3. sleep like me, authors: Adam Zmysłowski & Martyna Aniserowicz

4. 6m2: Jarosław Hamryszczak, Emilia Gizowska & Aleksandra Kalinowska

5. MOSS, author: Barbara Zięba

6. my own stimulating space / myss, author: Michał Jarzębowski

COORDINATORS/ORDYNATORZY: dr Marta Flisykowska & Jo Jurga

TIME/OKRES: summer semester 2017/2018

Search